Besigheidsgeleentheid in Kis en Kasket Vervaardiging

Kis Vervaardiging

Kiste en Kaskets is begrafnis produkte waarsonder geen begrafnis of verassing kan plaasvind nie. Om ‘n nuwe kis vervaardiging besigheid te begin is altyd spanningsvol. Die nodige kennis, insig, ervaring of opleiding ontbreek soms. Alle besighede word nie op dieselfde manier begin of bedryf nie. Almal weet dat bemarking die spul is waarom enige suksesvolle besigheid draai.

Dit is kennis van handels geheime en die fynere puntjies van ‘n spesifieke besigheid wat die bemarking van die besigheid en produkte vergemaklik en sukses tot gevolg het. Let wel dat vir die doeleindes van hierdie webwerf sluit die term kiste ook kaskets in.

Die mark vir Kiste, Kaskets en begrafnis ondernemers word groter by die dag.

Om ‘n nuwe kis vervaardigingsbesigheid te begin is ‘n uitdaging, tog een van die mees opbouende en verrykende ervarings in enige mens se lewe. Op die oomblik wanneer jy besluit om voort te gaan en ‘n besigheid te begin, is jy bereid is om jou eie welvaart te skep.

‘n Besigheidseienaar kan dus beskryf word as ‘n person wat sy eie toekoms bepaal en sy eie salaris betaal, dus ‘n persoon wat werk, nie om die baas te verryk nie maar om vir hom of haar ‘n beter toekoms te voorsien.

Ons bied 'n kisvervaardigingskursus aan wat die raaiwerk verander in feite. Die nodige opleiding om kwaliteit kiste en kaskets te vervaardig, breedvoerige bemarking strategiëe wat werk en raadgewende mentorskap vir 6 maande word aangebied met al ons besigheidsgeleenthede.

Geen begrafnis of verassing kan plaasvind sonder ‘n Kis of Kasket nie. Terwyl ander besighede kliënte verloor as gevolg van HIV Vigs, verhoogde misdaad aktiviteite, tuberkulose en allehandevirusse en siektes styg die aanvraag na kiste en kaskets Meer mense sterf as ooit tevore!

Jaarliks sterf meer as ‘n miljoen mense in S.A. Buite S.A. se grense sterf baie meer, ‘n groot uitvoer mark! U behoort nooit minder as 80 - 100% wins op u produkte te aanvaar nie, natuurlik afhangend van die vakmanskap. Sommige kiste en kaskets se wins is nie so hoog nie, juis omdat die kiste sub standaard vervaardig is. Vergelyk dus altyd die kwaliteit van kis produkte op grond van vakmanskap.

Fisiese opleiding gedurende die Werkswinkel, voorsien die nodige kis vervaardiging vaardighede en kennis om kwaliteit kiste en kaskets te vervaardig vir arm sowel as meer bevoorregte mense.

U ontvang ook:

Een jaar gratis advertensie (via internet) vanaf die datum wat u besigheid ten volle operasioneel is. Dit is u plig om ons in kennis te stel sodra u operasioneel is en om fotos te stuur wat die kiste of kaskets wat u vervaardig het uit te beeld. Drie maande ondersteuning vanaf 08H00 to 17H00, Maandag tot Vrydag. Dit sluit in kommunikasie per fax en e-pos. Indien die probleem nie so opgelos kan word nie, mag u ‘n asfspraak maak sodat u lektor u by die werkswinkel kan help met die probleem.
 
U ontvang ‘n volledige Kis Konstruksie en Kis Bemarking handboek.

‘n Sisteem waarvolgens u nie self die bemarking hoef te hanteer nie word behandel. Hierdie sisteem sluit ook baie gratis advertensies in.

Die Werkswinkel EN ALLE Handboeke is beskikbaar in Afrikaans of Engels.

Prosedure:

Werkswinkels word aangebied deur ervare lektore. Die werkswinkels bestaan uit ‘n praktiese gedeelte waartydens die klient ‘n Baba Kis en Kasket bou en leer hoe om maatplate en “jigs” te maak. Die volgende gedeelte van die kusus gaan oor  tegniese aangeleenthede, en daarna volg die bemarking gedeelte.

Individuele aandag word aan elkeen geskenk en daarom word werkswinkel toelating beperk.
Kursus Bespreking is dus baie belangrik. Geen bespreking vir 'n werkswinkel sal plaasvind alvorens die deposito nie betaal is nie.

Werkswinkels word aangebied in Randfontein (aan die Wes Rand van Johannesburg). Dit is 1½ uur se rit vanaf die lughawe.

Hierdie werkswinkels stel u in staat om ekonomiese, standaard en luukse Kiste en Caskets te vervaardig volgens die SABS standaard. U kan dus u produkte bemark aan die armes sowel as meer gegoede mense.